spacer

Podręcznik instalacji strona 10 z 10

Kliknij różne ikony formularzy, aby uruchomić program (y) lub wykonać inne zadania, jeśli są oferowane. Przesunięcie kursora myszy nad ikonę generuje krótki opis procedury, do której się odnosi.

Twoje życie jako profesjonalisty zainteresowanego branżą RAC stało się o wiele łatwiejsze!

Jednak programy Mistral są bardzo kompleksowe, a zatem zwykle dość duże. Chociaż inteligentne sterowanie logiczne na ogół zabierze użytkowników szybko do procedur, których potrzebują następnie, oznacza to, że może istnieć wiele specjalnych procedur, tak rzadko wymaganych, że niektórzy użytkownicy często nie zdają sobie sprawy, że w ogóle istnieją!

Dlatego Mistral zachęca użytkowników ALL , w tym osób, które już uważają się za „ekspertów”, do przeczytania „dynamicznie połączonych i ukierunkowanych” stron pomocy dostarczany ze wszystkimi programami Mistral. Kliknij tutaj aby je teraz zobaczyć! Podobne ilustrowane strony pomocy są również dołączone do każdego pakietu programu. Po prostu naciśnij klawisz F1 w lewym górnym rogu klawiatury, aby je wyświetlić.

Kliknij tutaj , aby powrócić do pierwszej strony instrukcji instalacji.

Zaangażowanie Mistral

Korzyści z komputeryzacji dla naszej branży - bez historycznie powiązanych problemów.